tursweb.com

ارسال اس ام اس

ثبت نام
ثبت نام رایگان
ورود
ورود به سامانه
فراموشی رمز
فراموشی رمز
 دسترسی سریع به پشتیبانی در هر ساعت از شبانه روز : 09396062458
مرورگر شما قابلیت استفاده از امکانات سامانه را ندارد
از مرورگر دیگری استفاده نمایید و یا

از نسخه قدیمی سامانه در اینجا استفاده نمایید

اس ام اس تبلیغاتی

SMS تبلیغاتی

تبلیغات هدفمند

ارسال sms تبلیغاتی

ارسال اس ام اس

سامانه هوشمند تبلیغات و بازاریابی با ارسال هدفمند اس ام اس (sms) و پیامک به محلات ، اصناف ، مناطق 22 گانه تهران ، استانها و شهرهای کشور بهترین راه تبلیغات هدفمند پیامکی را فراهم نموده است .


اس ام اس تبلیغاتی

ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

اس ام اس تکی منظور از ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

تکی این می باشد که شما با استفاده از این امکان می توانید یک متن را

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی یک شماره موبایل ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

نمایید . اس ام اس تبلیغاتی : این امکان معمولا جهت اعلام بدهی ، قرار ملاقات و ......... استفاده می شود . ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

اس ام اس گروهی ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

اس ام اس (پیامک) گروهی، در زمانی که مشترک نیاز

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

یک متن پیام

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی چندین شماره مختلف را دارد، میتواند از بخش ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

اس ام اس گروهی استفاده نماید.

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی این صورت که یک متن تبریک عید را می‌خواهید

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی 100 نفر از کارمندان، همکاران و یا اقوام خود ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

نمایید. در این صورت پس از وارد کردن متن پیام با وارد کردن تمامی این 100 شماره، متن تبریک عید شما همزمان

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی تک تک این 100 شماره ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

خواهد شد. ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

بر اساس زمان بندی ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

اس ام اس (پیامک) زمان بندی، زمانی که مشترک نیاز

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

یک متن پیام

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی یک یا چندین شماره مختلف در تاریخ و ساعت مشخصی داشته باشد، می تواند از بخش ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

اس ام اس زمانبندی استفاده نمایید. این

ارسال SMS

ارسال SMS تبلیغاتی

تبلیغاتی شما کمک می کند که از قبل یک متن مورد نظر و شماره یا شماره هایی که مد نظر دارید که متن انتخابی برای آنها ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS تبلیغاتی

شود را در

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی وارد کرده ، سپس تاریخ و ساعت مورد دلخواه خود را تنظیم کنید تا

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی بصورت خودکار پیام های شما را در تاریخ و ساعت مشخص شده ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

نماید . ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

از اکسل در صورتی که تعداد شماره هایی که قصد ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

اس ام اس

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی آن‌ها را دارید زیاد باشند، دیگر وارد کردن شماره ها بصورت تک تک کارآمد نخواهد بود. بدین جهت مشترک می‌تواند شماره های مورد نظر خود را در قالب یک فایل اکسل (Excel) از قبل تنظیم نماید، سپس با ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

این فایل اکسل

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی وب سایت و یا حتی نرم افزار، تمامی این شماره ها را وارد سیستم کرده و

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

اس ام اس (پیامک) بپردازد. ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

نظیر

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی نظیر در ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

نظیر

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی نظیر، ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

اس ام اس

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی صورت تفکیک شده اعمال می شود.

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی این معنی که مشترک می تواند، در یک عملیات ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

اس ام اس، متون متفاوت

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی شماره های متفاوت

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی صورت همزمان انجام دهد. ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

پیوسته ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

پیوسته ، یکی دیگر از خدمات ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

پیامک (

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

اس ام اس ) نیک

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

اس ام اس می باشد. در این روش مشترک می تواند

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

تبلیغاتی شماره مورد نظر خود و تمامی شماره های زیر مجموعه آن ارسال

پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی

ارسال SMS

ارسال پیامک تبلیغاتی

اس ام اس داشته باشد.


Generated By Taurus Web base information systems